Open Jeugd Viswedstrijden Maand Juni

geplaatst in: HSV nieuw leven | 0

Open Jeugdwedstrijd Vaste Stok
Data: Woensdag 8 juni, 15 juni , 22 juni , 29 juni

Loten bij de Brug aan de Gracht 18.00 uur
Wedstrijd tijd: 18.30 uur t/m 19.30 uur
Verplichte Hengel lengte 4 meter
Leeftijd vanaf 8 jaar t/m 15 jaar

-Inschrijving Gratis bij Hengelsport Zaltbommel
-HSV lid is niet nodig
– Aas en Voer is inbegrepen.
– 1 begeleider toegestaan

19.45 uur Prijsuitreiking Bij het Clubgebouw HSV Nieuw Leven
ieder kind heeft prijs
1 Consumptie is van HSV Nieuw Leven.

Regelement
• Iedere deelnemer wordt geacht deze reglementen te kennen en stipt na te leven.
• In alle geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

Jeugdwedstrijden

• Iedere deelnemer moet 30 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig zijn.
• Bij het viswater wordt er geloot en er wordt uitsluitend gevist op de door de deelnemer gelote plaats. Ruilen is niet toegestaan!
• Er wordt gevist met één hengel. Tijdens de wedstrijd mag maximaal één extra hengel gereedliggen.
• De hengellengte is 4 meter.
• Het vistuig voor het vaste stokvissen moet bestaan uit een vaste hengel zonder werpmolen, met dobber, tuig, lood en een haak.
• Prijsbepalend is de totale lengte van de gevangen vissen. De deelnemer die de grootste lengte bij elkaar vist per wedstrijd wordt eerste voor deze wedstrijd. Het eindklassement voor de competitiewestrijden over 4 wedstrijden wordt bepaald door het totaal van alle lengtes van alle wedstrijden bij elkaar. Bij gelijke lengte telt het meeste aantal gevangen vis.
• Bijna alle vissoorten tellen mee, uitgezonderd snoek, snoekbaars en paling. Dus ook ondermaatse vis telt mee: deze moet na vangst en meting direct worden teruggezet in het water!
• Aas en voer wordt geregeld door Hengelsport Zaltbommel, ander voer en aas is niet teogestaan.
• Met voeren en vissen mag pas worden begonnen nadat het signaal “aanvang wedstrijd” wordt gegeven.
• Het eind van de wedstrijd wordt eveneens met een signaal aangegeven. De vis die voor het einde van de wedstrijd wordt aangeslagen telt nog mee, ongeacht de landingsduur.
• Na afloop van de wedstrijd moet iedere deelnemer blijven zitten op de visplek totdat er is gemeten.
• De deelnemers moeten tijdens de wedstrijd op de visplek blijven en niet gaan lopen.
• Hulp van een derde is toegestaan, tenzij de wedstrijdcommissie hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.
( onder hulp wordt verstaan: Opbouwen van de visplek ,Ingooien, tuigje eraan zetten, scheppen van de vis) Het is niet toegestaan om de hengel vast te houden en zelf te vissen!!